Følgende styresammensetning for 2018.

Formann:                              Jan E. Gjertsen                                Sole Alle 45

Valgt for 1 år i 2017              Tlf. 90 59 64 00                                 1540 Vestby

                                               E-Mail: jan.gjertsen@gmail.com     
Sekretær:                              Arild Friberg                                   Odins gt. 3

Valgt for 2 år i 2017               Tlf. 97 65 13 36                                 1511 Moss

                                               E-Mail: arild.friberg@gmail.com
Kasserer:                              Tore Milsett                                     Sigvats veg 6

Valgt for 2 år i 2016              Tlf.: 67 90 87 28                                1473 Lørenskog

                                               E-Mail: tore.milsett@getmail.no      Tlf. mobil: 92 03 17 11
Styremedlem:                       Per Lindh                                          Olav Kyrres veg 3 A

Valgt for 2 år i 2016              Tlf.: 90 91 71 69                                1473 Lørenskog

                                               E-Mail: plind2@online.no                 Tlf. mobil:                                                                                                 

Styremedlem:                       Terje Amundsen                              Lervikv. 68

Valgt for 2 år i 2017              Tlf. 69 33 02 90                                 1626 Manstad

                                       Tlf.mobil: 98402814

                                               E-mail: terjeamundsen47@gmail.com  

 Vararemedlem:                    Terje Opsahl                                    Bekkevn. 11 B

Valgt for 1 år i 2017              Tlf: 22 26 67 63                                 0667 Oslo.

                                               E-Mail: opsahlt@online.no               Tlf. mobil: 91 16 57 43       
Revisor:                                 Jon H. Eriksen                                 Fredheimveien 17

Valgt for 2 år i 2016              Tlf.: 22 21 14 06                                1087 Oslo.

                                               Tlf. mobil 91 16 58 96

 Revisor:                                 Olav Tyrhaug                                   Mogens Thorsens gt. 2 A

Valgt for 2 år i 2017              Tlf. 22 22 12 86                                 0264 Oslo.

                                              E-Mail: olav@tyrhaug.no                  Tlf. Mobil: 91 74 95 26

VALGKOMITE (valgt for 1 år i 2017)
Leder:        Tor Ødegaard    Vallerveien 62, 1344 Haslum            Tlf 67539603/97184065

                                               E-Mail: tbodegaard@gmail.com

 Medlem:   Stig Lundsør     Aschehougs gt. 23 F, 3183 Horten               Tlf 91517170

                                               E-Mail: stig@lundsor.no

 Medlem:   Tom Larsen     Ospelia 24, 1412 Sofiemyr               Tlf 66809636/93444890