Vedlagte supporter bilde er fra vår VM tur til England 2019, håper vi kan gjennomføre en lignende tur i 2021.

Oppdaterer her med følgende informasjon fra veteranklubbens styrende organer. Som vedlegg ligger skriv vedrørende Årsmøte – Årsberetning 2020 – Årsregnskap – Revisjonsberetning 2020.

Grunnet Covid19-pandemien og restriksjoner fra myndighetene så er årets Årsmøte utsatt på ubestemt tid, vil komme tilbake med mer info rundt dette. Vi legger her ved de gjellende dokumenter som også kan skrives ut.

NORGES CYKLEFORBUNDS VETERANKLUBB ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2020.
 ÅRSMØTET SKULLE AVHOLDES TORSDAG 26. NOVEMBER 2020 KL. 19.00 i 
SKØYTEMUSEET, FROGNER STADION, OSLO. DETTE ER NÅ AVLYST.
Anita Yvonne Stenberg, Norges beste banerytter for tiden, vinner Veteranklubbens Pokal for 2020. 

NORGES CYKLEFORBUNDS VETERANKLUBB ÅRSBERETNING FOR 2020

Norges Cykleforbunds Veteranklubb valgte på årsmøtet 29. november 2019 følgende:

Formann: Jan E. Gjertsen, Lørenskog CK Valgt for 1 år – Gjenvalg

Sekretær: Arild Friberg, IK Hero Valgt for 2 år – Gjenvalg

Kasserer: Tore Milsett, Lørenskog CK Ikke på valg

Styremedlem: Terje Amundsen, IL Stjernen Valgt for 2 år – Gjenvalg

Styremedlem: Terje Opsahl, IK Hero Ikke på valg

Varamedlem: Ole Kr. Karlsen, Tønsberg CK Valgt for 1 år – Gjenvalg

(På første avholdte styremøte 20.01.2020 ble styremedlem Terje Amundsen utpekt til fungerende nestformann for år 2020.)

Revisorer:

Jon H. Eriksen, Sagene IF Ikke på valg

Olav Tyrhaug, IK Hero Valgt for 2 år – Gjenvalg

Valgkomité:

Formann: Tom Larsen, IK Hero Valgt for 1 år – Gjenvalg

Medlem: Stig Lundsør, Horten OCK Valgt for 1 år – Gjenvalg

Medlem: Per Morten Vaagan, TVK Valgt for 1 år – Gjenvalg

ORGANISASJONSOVERSIKT

Veteranklubben har i dag 163 medlemmer (2 flere enn i 2019). Siste år er 2 medlemmer døde,

3 har meldt seg ut, mens 7 har meldt seg inn i klubben. Spesielt må nevnes at Gunn-Rita Dahle Flesjå, Thor Hushovd og Knut Knudsen er nye, livsvarige medlemmer og at Monica Engblad Valen også er gitt livsvarig medlemskap.

Oppdatert medlemsliste pr. årsmøtet 2019 ble sendt alle medlemmer i desember 2019.

ADMINISTRASJON

Det er i perioden avholdt bare 4 styremøter, alle hjemme hos formann Gjertsen i Vestby. To planlagte styremøter utgikk pga Covid19-pandemien.

Styret har allikevel også i år sendt ut rundskriv (6 stk.) til medlemmene med forskjellig informasjon, herunder referater fra klubbens arrangementer. Det aller meste går via e-post, men noen medlemmer må fortsatt få informasjon i vanlig brevpost. Som tidligere har medlemmer som fyller runde år, fått en skriftlig hilsen fra Veteranklubben.

Dessverre har vår formann, Jan Gjertsen, slitt med sykdom og vært forhindret fra deltakelse i større møter. Men han har, som det fremgår ovenfor, kunnet lede de avholdte styremøtene.

Styret arbeider gratis, men unner seg kaffe/kake på styremøtene og til en viss grad kompensasjon for reiseutgifter til styremøter og representasjon. Årets regnskap endte med et overskudd på kr 15 062,20. Klubbens økonomi er tilfredsstillende. Veteranklubben har en egen side på NCF’s hjemmeside (www.sykling.no) under punktet ”Organisasjon”. Den inneholder i dag klubbens vedtekter, årsberetning for 2019, oversikt over tillitsvalgte for 2020 samt informasjon om Veteranklubbens Pokal og Ungdomsstipend. Også på hjemmesiden www.norwegiancycletours.no (Fritjof Iversen) legges det ut stoff om Veteranklubben.

AKTIVITETER / ARRANGEMENTER.

29. november 2019 Årsmøte og 60 års jubileum i Hotel Radisson Blu Scandinavia, Oslo 28 medlemmer (inkludert styret) var tilstede på årsmøtet.

Det ble et godt årsmøte der beretning og regnskap ble godkjent uten bemerkninger, og valg foregikk med mange gjenvalg og i tråd med Valgkomiteens forslag. Medlemmene var likevel aktive og engasjerte under hele møtet.

Det ble vedtatt enstemmig å beholde årskontingenten uforandret på kr 250,- for 2020. Etter forslag fra Stig Lundsør ble det vedtatt å endre Vedtektenes § 3 med en tilføyelse om at «Alle norske, NCF-tilsluttede Olympiske mestere og/eller Verdensmestere på øverste elitenivå tilbys gratis livsvarig medlemskap i Veteranklubben fra fylte 40 år.»

Etter forslag fra Styret ble det videre vedtatt å revidere Vedtektenes § 5 i forkant av kommende Årsmøte 2020, dithen at én styremedlems-posisjon omgjøres til posisjon som nestformann.

Etter årsmøtet ble det arrangert en 60 års jubileumsmiddag hvor to innbudte gjester, deriblant NCF-president Sørnes, samt klubbmedlemmenes ledsagere deltok, i alt 52 personer. Under middagen ble Tore Milsett overrakt Veteranklubbens Hedersmerke for hans langvarige og store innsats for klubben. Diplom for årets Ungdomsstipend, samt blomster og Klubbens jubileumsbok, ble overrakt til Sakarias Koller Løland, Ringerike SK, mens dessverre overrekkelse av Veteranklubbens Pokal 2019 måtte utsettes, da Amund Grøndahl Jansen var forhindret fra å komme.

Referat fra møtet og jubileumsmiddagen ble sendt medlemmene 15.desember 2019.

16. april 2020 Vårmøte på Skøytemuseet, Frogner stadion Møtet måtte dessverre avlyses på grunn av Covid19-pandemien.

22.-23. august 2020 NM fellesstart på landevei i Røyse (Ringerike)

NM-uke i Kristiansand i juni bortfalt (pandemien), men Ringerike Sykkelklubb meldte seg som reserve-arrangør for fellesstart M/K Elite og M/K junior. To av Veteranklubbens medlemmer (Tore Milsett og Kjell Husebø) tok inn på Klækken Hotell denne helgen, og de observerte seks andre medlemmer som tilskuere i løpet av arrangementet. Men noe vanlig «treff» ble det ikke denne gang.

Arrangøren Ringerike SK benyttet samme løype som forrige år, og arrangementet forløp greit.

Juniorklassene ble vunnet av hhv Anne Dorthe Ysland, Gauldal SK og Per Strand Hagenes, Sandnes SK, mens Mie Bjørndal Ottestad, Asker CK og Sven Erik Bystrøm, Stavanger SK / UAE Team Emirates tok seg av eliteklassene.

En fyldigere rapport fra dette arrangementet ble sendt medlemmene i Rundskriv 5/2020.

10. september 2020 Høstmøtet på Skøytemuseet, Frogner stadion

Møtet ble, i formann Jan Gjertsens sykdomsfravær, ledet av fungerende nestformann Terje

Amundsen. Først avholdt han ett minutts stillhet til minne om Egil Petersen, IL Stjernen og Gunnar Haarberg, OSF som hadde forlatt oss. Stig Lundsør avsa også noen minneord om Egil Petersen.

16 medlemmer hadde møtt fram for å lytte til tidligere sportsjournalist Jens-Petter Gjelseth, som snakket om utviklingen både i hans journalistfag og i sykkelsporten fra 70årene og fram til nå. Han oppnådde et meget godt engasjement fra tilhørerne, og traff de fleste «hjemme».

Som takk for et meget underholdende foredrag overrakte fung. nestformann Amundsen vin, blomster og klubbens jubileumsbok til Gjelseth.

Deretter ble det servering av kaffe og kringle og sosialt samvær. En spørrekonkurranse var laget og ble ledet av Arild Friberg. Møtet ble som vanlig avsluttet med loddtrekning av gevinster.

Et fyldigere referat fra høstmøtet ble sendt medlemmene i Rundskriv 5/2020.

Sykkelturer

Dette året ødela Covid19-pandemien for alle påtenkte turer i regi av Veteranklubben. Vi må bare håpe at situasjonen bedrer seg til neste sesong!

VETERANKLUBBENS POKAL

Styret har vedtatt å tildele Norges Cykleforbunds Veteranklubbs Pokal for 2020 til den 28årige banesyklisten Anita Yvonne Stenberg, IK Hero

1. mars 2020 tok Anita bronsemedalje i VM på bane, Poengritt i Berlin, Norges første VM-medalje på bane siden 1995. Og allerede noen dager tidligere, i samme mesterskapskonkurranse, greide hun å kvalifisere seg for OL-deltakelse gjennom en 9.-plass i såkalt «Omnium-ritt», som utgjøres av en fellesstart («scratch»), et «temporitt» (med poeng for å passere målstreken først i hver runde), et utslagningsritt og et poengritt. Anita har vært Norges ledende banesyklist de siste årene. Hun har vunnet 61 norske mesterskap på diverse distanser / grener i tidsrommet 2013 – 2019. Hun har også 12 Nordiske banetitler. I 2019 vant hun også et Verdenscup-baneritt i fellesstart i HongKong. Hun oppholder seg for tiden på Mallorca hvor treningsforholdene er gode, og har i september vunnet UCI-ritt, Omnium, i Praha og Barcelona. Vi setter pris på en utøver som stadig utvikler seg og nærmer seg den absolutte verdenstoppen!

VETERANKLUBBENS UNGDOMSSTIPEND

Styret har, etter konsultasjon med Kai Lexberg i NCF, vedtatt å gi årets stipend til 17 år gamle Per Strand Hagenes, Sandnes SK

Per er fra Sandnes, og anses som svært lovende. Han har i ung alder oppnådd glimrende resultater både i løping og langrenn, men satser nå på sykkel, med suksess. Han toppet sine sykkelresultater ved, som førsteårs junior, å vinne Junior-NM 2020 først i temporitt, og deretter i fellesstart – ved å komme ensom til mål. Han vant også årets Norges-cup. Årets stipend gis fra Veteranklubbens eget ungdoms-fond, og lyder på kr. 7 500.

PUBLIKASJONER

Klubbens medlemmer har også i 2020 kunnet abonnere på «Sykkelmagasinet» til redusert pris: Årsabonnement for kr. 325,- (ordinær pris kr. 469,-)

AVSLUTNING

I mesteparten av det forløpne året har klubben vært rammet av Covid19-pandemien, så aktiviteten har vært lav. Nærmest pr. definisjon tilhører vi jo en «risikogruppe», så vi har måttet ta pandemi / smittefare på strengeste alvor. Ikke desto mindre er det gledelig at Tore Milsett har opprettholdt utsendelsen av Rundskrivene ufortrødent. Det er vårt håp at situasjonen kan bedre seg neste år! Tross både pandemi og formann Gjertsens sykdom har Styret fått til et godt samarbeide.

På lenkene under kan dere se Regnskap 2020 og revisjonsberetning 2020.

https://1drv.ms/b/s!AltMc4eHkq7njimJgdue4Dy-NQh5

https://1drv.ms/b/s!AltMc4eHkq7njiiZM48NlW68dHfc