Denne meldingen går til alle medlemmer.

Årsmøtet skulle som kjent vært avholdt 26. ds., men måtte utsettes p.g.a. den nye oppblomstringen av korona-viruset (jfr. min e-post av 7. ds.). Situasjonen er fortsatt vanskelig, og selv om en vaksine kan være på vei fra nyttår, ser vi for oss at det vil ta lang tid å få startet normal møtevirksomhet igjen, kanskje ikke før til våren.

Med e-post fra meg 5. ds. fikk dere bl.a. tilsendt beretning og regnskap for 2020, samt forslag om uendret kontingent for 2021. Siden det som nevnt kan ta lang tid å få avholdt et normalt årsmøte, har Styret vedtatt å prøve å få behandlet disse sakene nå mens de er «ferske».

Derfor, har du kommentarer/bemerkninger til den fremlagte beretning, regnskap eller forslag til kontingent for 2021, bes du sende dem inn til formann Jan E. Gjertsen (jan.gjertsen@gmail.com) innen 4. desember.

Hvis det ikke fremkommer merknader, vil Styret anse beretning og regnskap, samt kontingent for 2021, for godkjent.

Når det gjelder Valg, er styrets medlemmer innstilt på å fortsette inntil dette forhåpentligvis kan behandles på et møte.

Er du uenig i den fremgangsmåten vi har valgt, melder du dette inn til Jan E. Gjertsen innen 4. desember.

Hilsen Tore M.