Torsdag 24. november ble den årlige sesongavslutningen med julemat og god drikke, arrangert i skøytemuseets lokaler på Frogner stadion.

God stemning på årsmøtet

Beklageligvis var det kun 25 medlemmer tilstede av totalt 153 medlemmer. Vi etterlyser større aktivitet og mer interesse fra klubbens medlemmer, vi appellerer også til nye å melde seg inn, nå kan du fra fylte 35 år bli et veteranmedlem.

På årets møte ønsket styrets leder Terje Amundsen velkommen og startet med en markering for de som har forlatt oss det siste året, da med Tor Ødegaard og Cato Norbeck.

Videre ble årsberetningen lest opp, samt innkomne forslag, kun et forslag var kommet inn. Endring av årstall for nye medlemmer til 40 år. Det kom i tillegg et forslag fra Harald Kristiansen om 35 år, dette forslaget ble enstemmig vedtatt. Så nå er alle fra fylte 35 år velkommen som veteranmedlem i Norges Cycleforbunds Veteranklubb.

Etter 23 år som kasserer var Tore Milsett fornøyd, men vil fortsatt være et aktivt medlem i klubben.

Det har vært stor aktivitet i klubben det siste året, foruten årsmøte er det avholdt 2 styremøter, det har vært felles turer til Sykkel NM i Levanger/Steinkjer, samt 2 sykkelturer. En arrangert i Lørenskogområdet, og en fellestur til Rauland. Aktiviteten i veteranklubben har som sagt vært betydelig gjennom årene, men som i alle andre klubber så er det enkelte «ildsjeler» som står for organiseringen, slik er det også her. Her må vi gi honnør spesielt til Tore Milsett som har vært drivkraften bak de nevnte turer å stått for organiseringer gjennom de siste 20 årene. Beklageligvis går nå Tore av som kasserer i klubben etter 23 år, en oppgave han har utført til topp karakter. Tore vil fortsatt være et aktivt medlem å vil nok være delaktig i videre organisering av felles turer i klubben. Han er nå gått inn som medlem i valgkomiteen. Ny kasserer er Ingar Wilhelmsen som har det ambesiøset mål å sitte 2 år lengre en Milsett, dvs. 25 år. ja, da har Wilhelmsen rundet 100 år. Blir spennende å følge med—–

Velfortjent ungdoms stipend til Jørgen Nordhagen

Veteranklubben har gjennom de siste 35 år gitt ut «Veteranklubbens pokal» de største sykkeltalentene her til lands har mottatt denne. De siste 2 årene har pokalen gått til Tobias Foss for hans enorme prestasjoner, den siste som verdensmester på tempo i Australia. Vi gratulerer Tobias Foss. Siden 1996 har klubben også delt ut et ungdoms stipend, den første som fikk stipendet var Edvald Boasson Hagen, i år var det vårt fantastiske sykkeltallent Jørgen Nordhagen fra Lillehammer CK som fikk stipendet på kroner 7.500,-. Jørgen har vunnet nesten det som er av sykkelritt gjennom året, kan også nevne at han ble nr. 9 på VM tempo og nr. 13 i fellesstarten. Han knuste alle under årets Birkebeinerritt og kom allene til mål. Dette er en ung rytter vi vil komme til å høre mye om i årene som kommer. I utlandet blir han omtalt som «the little devil from Norway». Vi gratulerer og ønsker lykke til i fremtiden.

Årsmøtet ble som vanlig avsluttet med valg av nytt styre. Tilslutt ble det servert tradisjonell jule mat med tilhørende drikke.

Ønsker du å bli veteranmedlem, send en mail til Leder: ‘Terje Amundsen’ terjeamundsen47@gmail.com

Formann Terje Amundsen takket serverings personalet for god mat å drikke.

Valgkomiteens forslag til nytt styre ble enstemmig godkjent. Leder: Terje Amundsen, IL Stjernen Nestleder: Per Morten Vaagan, TVK Sekretær: Arild Friberg, IK Hero Kasserer: Ingar Wilhelmsen, Hasle-Løren IL Styremedlem: Terje Opsahl, IK Hero Varamedlem: Ole Kr. Karlsen, Tønsberg CK Revisor: Arild Salte, BOC Revisor: Olav Tyrhaug, IK Hero Valgkomiteen: Tom Larsen, IK Hero. Tore Milsett, Lørenskog CK. Vidar B. Sørensen, Sandnes SK