Bilde fra en av Veteranklubbens mange flotte turer, dette fra turen til Rauland 2022. Foto: Privat

SAK 1: ÅPNING

Styreleder Terje Amundsen ønsket de frammøtte velkommen til årsmøtet. 20 medlemmer var til stede.

SAK 2: KONSTITUERING

a)             Innkallingen ble godkjent.

b)             Saklista ble godkjent.

c)             Terje Amundsen og Ingar Wilhelmsen ble valgt til

              henholdsvis ordstyrer og sekretær.

d)             Terje Amundsen og Ingar Wilhelmsen ble valgt til å undertegne protokollen.

 SAK 3: ÅRSBERETNING 2023

Årsberetning ble lest og deretter godkjent.

SAK 4: REGNSKAP

Resultatregnskap, balanse og revisjonsrapport forelå pr. 31/10-23.

Resultatregnskapet viser en omsetning i 2023 på kr. 45.763,00 og et overskudd på kr. 2.175,02.

Balansen viser aktiva på kr. 140.009,46 med kr. 136.037,76 i banken.

Revisjonsrapporten forelå uten merknader og ble forelagt av revisor Arild Salte.

Revisjonsberetningen ble tatt til etterretning og årsregnskapet godkjent.

 SAK 5: FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2024.

Styrets forslag om å beholde medlemskontingenten uendret ble vedtatt. Medlemskontingenten i 2024 er kr. 250,-.

Sak 6: INNKOMNE FORSLAG

Forslag fremmet av Harald Bundli var innkommet i rett tid.

Styret fremmet et alternativt forslag. Begge gjaldt endring av statuttene for tildeling av Ungdomsstipendet til klassene M/K 15/16år.

Begge forslag falt. Statuttene opprettholdes med tildeling av Ungdomsstipendet til klassene M/K 17/18 år.

Sak 7: VALG

Valgkomiteens innstilling forelå sammen med innkallingen til årsmøtet. Leder i Valgkomiteen Tom Larsen presenterte innstillingen og kandidatene ble valgt en for 1 i samsvar med innstillingen.

Leder:        Per Morten Vaagan, TVK valgt for 1 år NY

Nestleder: Ole Kr. Karlsen, Tønsberg CK  valgt for 2 år NY 

Sekretær:  Fritjof Iversen valgt for 2 år NY

Kasserer:   Ingar Wilhelmsen, Hasle-Løren IL, Ikke på valg

Styremedlem: Terje Opsahl, IK Hero,  Ikke på valg

Varamedlem: Terje Amundsen, IL Stjernen valgt for 1 år NY

Revisor: Arild Salte BOC, Ikke på valg

 Per Langseth, SK Rye         Valgt for 2 år NY

Ny valgkomite ble deretter valgt av forsamlingen for 1 år etter forslag fra avtroppende styreleder Terje Amundsen.

Valgkomiteen ble gjenvalgt med Tom Larsen IK Hero,

Vidar B. Sørensen, Sandnes SK og Tore Milsett, Lørenskog CK

Ny styreleder Per Morten Vaagan overtok klubba og takket forsamlingen for tilliten. Deretter delte han ut Ungdomsstipendet 2023 på kr. 7.500,- til Kamilla Aasebø , SK Rye K17.

Andreas Leknessund, Ringerike SK er tildelt Veteranklubbens Pokal 2023. Han var ikke til stede under årsmøtet og får pokalen overlevert på et senere tidspunkt.

Årsmøtet ble deretter hevet og forsamlingen konsentrerte seg om julematen.

Oslo 23.november 2023

Terje Amundsen                                     Ingar Wilhelmsen